Skåp för kontrollskåp av PC, ABS och rostfritt stål för inomhus- och utomhusbruk.

I processtekniska anläggningar, verktygsmaskiner och produktionsanläggningar krävs vanligtvis ett separat elskåp för att hysa de elektrotekniska komponenterna och elfördelarna, vilket begränsar tillträdet för obehöriga personer och därmed skyddar både användaren och den installerade elektroniken. BOXEXPERT tillhandahåller olika serier av kontrollskåp för detta ändamål, som ger olika stöd för tillämpningar. Förutom väggmonterade höljen av plast av ABS och polykarbonat ingår även höljen av polyesterbelagt rostfritt stål. Förutom de klassiska tillämpningarna erbjuder vi även speciallösningar, t.ex. kontrollskåp för tillämpningar som rör EMC- eller explosionsskydd. Alla kontrollskåp har också en transparent eller grå kontrollskåpsdörr, som kan utrustas med olika lås eller svängbara spakar.

Tillsammans med våra experter kan du konfigurera ditt elektriska styrskåp individuellt för respektive användningsområde och rådande miljöförhållanden som temperatur och luftfuktighet.

KONTROLLSKÅP

I processtekniska system, verktygsmaskiner och produktionsanläggningar krävs vanligtvis ett separat skåp för att hysa de elektrotekniska komponenterna och de elektriska fördelarna, vilket begränsar tillträdet för obehöriga personer och därmed skyddar både användaren och den installerade elektroniken. BOXEXPERT erbjuder olika serier av styrskåp för detta ändamål, som erbjuder olika fördelar beroende på applikationen. Förutom plastväggskåp av ABS och polykarbonat finns även väggskåp av polyesterbelagd stålplåt eller rostfritt stål. Förutom klassiska tillämpningar erbjuder BOXEXPERT även speciallösningar och kontrollskåp för tillämpningar med EMC- eller explosionsskydd.

En överblick över våra kopplingsskåp

 • Skyddsklass IP 66
 • Slagtålighet IK10
 • Låsbar dörr
 • Monteringsplatta medföljer
 • Olika fästkupoler
 • Omfattande tillbehör
 • Skyddsklass IP 67
 • Slagtålighet IK10
 • Invändiga gångjärn
 • UV-beständighet
 • Olika fästkupoler
 • Förspänning för flänsplattor
 • Skyddsklass IP 65
 • Grå eller transparent dörr
 • Slagtålighet IK08
 • Robust kontrollskåp i plast
 • Låsbar dörr
 • Monteringsplatta
 • Skyddsklass IP 66
 • Robust stålplåt (IK09)
 • Medföljande kabelfläns
 • Särskild polyesterbeläggning
 • Låsbar dörr
 • Omfattande tillbehör
 • Skyddsklass IP 66
 • Slagtålighet IK10
 • Stålplåt eller rostfritt stål
 • Explosionsskydd
 • Låsbar dörr
 • Omfattande tillbehör
 • Skyddsklass IP 66
 • Slagtålighet IK 08/09/10
 • AISI 304L eller AISI 316L
 • Valfri visningsdörr
 • Låsbar dörr
 • Omfattande tillbehör

Tillbehör som kan fås som tillval för individuell konfiguration

Förutom de medföljande monteringsplattorna, fästmaterialet och kabelflänsarna erbjuder BOXEXPERT även omfattande tillbehör för olika kapslingsserier. Det finns till exempel särskilda fästen för väggmontering eller stolpmontering. Höljet kan också utrustas med ett extra regnskydd, en hållare för kopplingsscheman eller olika DIN-skenor. För säkerhetsrelaterade tillämpningar kan låset även ersättas med ett säkerhetslås.

De tillbehör som kan väljas för kapsling varierar från serie till serie. Det är bäst att få råd av våra experter. Illustrationen visar bara en liten del av alla de tillbehör som kan väljas.

Leveransens omfattning

Beroende på serie ingår en monteringsplatta och väggmonteringsalternativ i leveransen av plast- och metallhöljen. Här lägger vi stor vikt vid att komponenterna ska kunna monteras enkelt utan att skyddsklassen påverkas. För serierna Fleet, Perle PC och Treva (inkl. INOX och ATEX) är dörren utrustad med en låsningsmekanism som gör det möjligt att låsa dörren till höljet.

VÄGEN TILL DET INDIVIDUELLA BOENDET

01.

Välj bostäder

Välj rätt kapsling för ditt projekt från vårt sortiment.

02.

INDIVIDUELL UTFORMNING

Vi erbjuder ett stort antal alternativ för att anpassa kapslingarna.

03.

VÄLJA TILLBEHÖR

Välj rätt tillbehör för ditt hölje från vårt mångsidiga sortiment.

04.

LÄMNA IN EN BEGÄRAN

Gör en specifik förfrågan enkelt via vårt förfrågningsformulär. Vi förbereder omedelbart ett lämpligt erbjudande för dig.

Verschiedene Dienstleistungen die wir an unseren Gehäusen vornehmen.

Vi utformar din Individuellt boende.

För alla produkter erbjuder vi en omfattande kundanpassning och tillverkar produkterna så att de passar exakt dina krav och är 100 % kompatibla med ditt projekt.

Praktiska kapslingslösningar för din tillämpning

De olika kapslingsserierna från BOXEXPERT är optimerade för många olika tillämpningar. Vi stöder våra kunder med skräddarsydda lösningar.
Anwendungsbereiche für die Gehäusetechnik von Boxexpert

Kompakta och vattentäta höljen med skyddsklass IP65 och IP67

Vårt fokus ligger på kompakta, vattentäta och effektivt installerbara kontrollskåpskåp som möjliggör enkel kabeldragning och flexibel interiördesign med monteringsplattor och terminallister. Kapslarna innehåller alla elektroniska komponenter för maskinstyrning och elinstallation som inte är direkt installerade i själva fältutrustningen. Våra PC-, ABS- och metallkapslingar levereras också med antingen IP65- eller IP67-skydd och kan därför också användas i fuktiga rum och i utomhusområden tack vare den vattentäta PUR-tätningen.

Låsbara dörrar med säkerhetslås som tillval

För att säkerställa att spänningsförande komponenter också kan installeras säkert i höljet och skyddas mot oavsiktlig kontakt, finns de kapslade höljena inte bara med ett standardlås, utan också med en svängbar spak och många andra låsalternativ, som du kan välja från vårt omfattande utbud av tillbehör.

Standardlåset i kapslarna är ett dörrlås med en tillhörande dubbelbitsnyckel i plast. Som tillval kan standardlåset ersättas med ett matchande säkerhetslås med handtag och två nycklar.

Monteringsplattor och monteringskupoler

På insidan finns monteringsplattor, som på begäran även kan beställas multiperforerade, perforerade och höj- och sänkbara, för att säkerställa en säker, snabb och flexibel anslutning av olika komponenter. De standardmonteringsplattor som ingår i vissa serier är en enkel platta av galvaniserat stål. Med hjälp av denna platta kan alla inbyggda komponenter, t.ex. terminaler, kopplingsreläer eller strömförsörjningsenheter skruvas fast utan att skada kapslingens baksida och eventuellt ändra skyddsgraden negativt. Monteringsplattan kan enkelt skruvas fast i höljet med hjälp av de medföljande gängorna.

Ytterligare fixeringsdomar på insidan av dörrarna eller innerväggarna i vissa serier gör det möjligt att montera en mellanplatta i höljet. Den används för att montera andra komponenter som inte får plats på botten av höljet.

Monteringsalternativen är fördelade över hela interiören så att det tillgängliga utrymmet kan utnyttjas maximalt.

Kabelflänsar för enkel kabelgenomföring

För att snabbt och enkelt kunna koppla ihop elskåpens snygga inre från utsidan och inom ramen för kabelgenomföringen har vissa av våra skåp olika förprägningar för användning av flänsar. Dessa möjliggör flexibel montering av kablarna. Kabelflänsskivan kan bearbetas uppströms, parallellt eller nedströms med själva monteringen av kapseln på en annan arbetsstation, vilket avsevärt minskar arbetsbelastningen i tillverkningsprocessen.

Slutna kontrollskåp med genomskinlig eller ogenomskinlig kontrollskåpsdörr.

Dessutom kan du välja mellan en transparent eller ogenomskinlig dörr. Transparenta kapseldörrar är särskilt lämpliga om det finns komponenter installerade inuti kapseln som visar mätvärden eller arbetar med indikatorlampor, så att viktig information också kan läsas utan att öppna dörren. Detta gör det möjligt att installera indikatorlampor och displayer tillsammans i närheten av strömförande komponenter utan att minska skyddet av komponenterna och personalen. Detta är en avgörande fördel, särskilt i trånga utrymmen. Här är ett flexibelt dörrstopp också ofta avgörande. Vi erbjuder därför serier som tillverkas antingen med ett möjligt stopp på alla fyra sidor(horisontellt och vertikalt, för en öppning uppåt, nedåt, vänster eller höger), eller ett bådsidigt dörrstopp (öppning till vänster eller höger) .

På så sätt kan varje serie flexibelt anpassas till dina krav, utrymmesförhållandena på installationsplatsen och miljöförhållandena, samtidigt som den uppfyller en mångfald av funktioner.

Kontrollboxens funktioner

  • Skydd av komponenter mot vatten och damm
  • Skydd mot elektromagnetisk störning (EMC)
  • Säker montering och effektiv strukturering av interiören
  • Skydd mot oavsiktlig kontakt (elektriska stötar), vandalism, hagel och annan mekanisk påverkan (höljen har hög slagtålighet IK08, IK09 eller IK10 och delvis dubbelväggig konstruktion)
  • Skydda omgivningen från elektromagnetiska emissioner från de installerade komponenterna
  • Säker avläsning av mätvärden eller indikatorlampor genom genomskinliga dörrar eller fönster
  • Snabb avstängning av de installerade komponenterna med hjälp av en valfritt integrerbar nödstoppsbrytare/huvudbrytare för att snabbt stänga av den tillhörande maskinen vid fara eller underhåll

Vad ingår i leveransen?

  • Befästningsskruvar (muttrar och plastskruvar)
  • Skåpdörr
  • Monteringsplattor
  • Standardlås med dubbelbits nyckel
  • Kabelflänsar (beroende på serie)
  • Borrhål för kabelgenomföringar och kabelgenomföringar
  • Fixering av kupoler
  • Fästöglor för väggmontering utan ytterligare bearbetning av skåpets baksida

Tillförlitlig skyddsklass tack vare smart väggmontering och installation inomhus

Våra höljen finns i IP-skyddsklasserna IP65, IP66 och IP67 enligt DIN EN 60529/DIN 40050 som vattentäta höljen för inomhus- och utomhusbruk. Genom smarta lösningar förhindras också skador på höljet under montering och installation av fixturer i höljet, vilket annars skulle leda till att stöttåligheten IK09 och IK10 och skyddsgraden skulle bli lidande.

  • Monteringsplattor gör det möjligt att skruva på armaturer utan att skada bakpanelen. Själva plattan kan enkelt skruvas fast i höljet tack vare den befintliga gängan
  • Den fasade utformningen av fjäder- och spårpassningen ger ytterligare skydd mot regnvatten och möjliggör därmed användning även i svåra och krävande miljöer. Detta beror på att kapslingskåpan och basen är optimalt låsta i varandra
  • Vissa höljen har en dubbelväggig konstruktion i hörnen och en dubbelväggig nedre del. Detta garanterar maximalt skydd mot mekaniska och klimatrelaterade effekter som vandalism och hagel. Förutom dörrens speciella ribbkonstruktion fungerar detta effektiva element också för att stabilisera den mekaniska strukturen även vid högsta belastning
  • Den PUR-tätning som finns på dörren och kabelflänsarna ger ett högt skydd mot fukt och damm. Den ligger mot höljet med optimalt kontakttryck. För att optimera ytterligare har vi på den motsatta sidan av kapslingsserien “Fleet” som en anslutning till dörren, vilket leder till en ytterligare förbättring av dessa egenskaper, dvs. bidrar till skyddet mot vatteninträngning. Dessa skåp är därför särskilt lämpliga för utomhusbruk
  • Inre gångjärn med lågt slitage i Perle ABS-serien gör det enkelt att underhålla eller byta ut de elektroniska inbyggda gångjärnen, eftersom locket kan öppnas mycket enkelt och utan att skruvarna behöver lossas. De kombinerar fördelarna med industriella höljen och kopplingsskåp i en och samma produkt. Gångjärnen kan monteras på båda sidor, vilket ger användaren möjlighet att välja mellan en dörr med vänster eller höger öppning. På grund av hängens placering är de inte utsatta för väder och vind och är därför helt slitfria. Dessutom påverkas inte kapslingens yttre utseende av den interna monteringen

Kontrollskåp av polykarbonat och ABS-plast

Våra kunder anser ofta att stålplåtskåpens robusthet är klart överlägsen alternativen i plast. Med PC-styrskåp i Perle PC-serien och ABSstyrskåp Perle ABS och Fleet, vill vi övertyga dig om motsatsen. Eftersom plastkapslingar inte bara är ett mycket användarorienterat och kostnadseffektivt alternativ till alla väggkapslingar av stålplåt. De är lika tillförlitliga och robusta, förutom de respektive fördelarna med akrylnitrilbutadien-styren-sampolymer (ABS)och polycarbonat (PC).

Perle PC

Kontrollskåp i polykarbonat

Die Polycarbonat Alternative zum Schaltschrank aus Stahlblech

Höjningsjusterbar monteringsplatta

Höjdjusterbar monteringsplatta

Perle ABS-serien har ett brett utbud av monteringsplattor och tillbehör. I standardleveransen ingår en monteringsplatta av galvaniserad stålplåt. Andra varianter av hårt papper eller perforerad metall finns som tillval. Dessutom erbjuder vi en höjdjustering för monteringsplattor för att ge ytterligare flexibla alternativ för montering i inredningen.

Dubbelväggig konstruktion för maximalt skydd

Dubbelväggig design för maximalt skydd

Hörnen på Perle-kapslarna har en dubbelväggig konstruktion för att ge maximalt skydd mot mekaniska och klimatmässiga effekter. Förutom dörrens speciella ribbkonstruktion fungerar detta effektiva element också för att stabilisera den mekaniska konstruktionen även vid högsta belastning.

Dörrgångjärn på alla 4 sidor

Dörrgångjärn på alla 4 sidor

.
En annan höjdpunkt för Perle-kapslarna är den flexibla användningen av kapseldörren. Dörrhänget är möjligt på alla fyra sidor, horisontellt och vertikalt. Detta gör det möjligt att anpassa kapseln optimalt till kundens tillämpning och installationsförhållanden på monteringsstället, och det gör det också möjligt att öppna och stänga kapseln på ett bekvämt sätt. Dörrlåset kan också väljas flexibelt; ett stort antal olika låstyper finns tillgängliga.

Grå eller transparent dörr

Grå eller transparent dörr

Alla storlekar av höljen finns tillgängliga med antingen en grå dörr eller en genomskinlig dörr. Om tillämpningen gör det nödvändigt att visuellt inspektera de installerade komponenterna på insidan (indikatorlampor, displayer etc.) kan detta göras med hjälp av den genomskinliga dörren. Dessutom kan Perle PC-kapslingar utrustas med en mellandörr, vilket ger ännu fler möjligheter.

Inskummad PUR-tätning

Isolerad PUR-tätning

Den breda och styrda PUR-tätningen i höljet ger en stor kontaktyta och säkerställer därmed den maximala skyddsklassen IP66. Den speciella fasade utformningen av fogen med tunga och spår ger ytterligare skydd mot regnvatten, vilket gör det möjligt att använda den även i svåra och krävande miljöer.

Jämfört med liknande metallhöljen har materialet ABS fördelen att det är motståndskraftigt mot korrosiva belastningar och motståndskraftigt mot t.ex. alkalier, oljor och salter. Jämfört med liknande produkter har kapslingarna i Pearl ABS-serien en maximal stöttålighet på IK10 tack vare 30 % tjockare ytterväggar, vilket är oöverträffat inom plastkapslingar.

Perle ABS

ABS-kontrollskåp

Die sichere ABS-Schaltschrank-Lösung für jede Anwendung

Användarvänlig gångjärnsfunktion

Användarvänlig gångjärnsfunktion

.
Gångjärnen är slit- och underhållsfria och den interna konstruktionen påverkar inte det yttre utseendet på höljet. Höljet är förberett för gångjärnsmontering på båda sidor så att sidostoppet kan bytas ut efter behov. Gångjärnen ger optimal användarkomfort när locket öppnas ofta och sparar tid och utrymme.

Optimal kabeldragning tack vare förspänning för flänsplattor

Optimal kabeldragning tack vare förpräglade flänsar

.
Plasthöljen i Perle-serien är förberedda med olika förprägningar för användning av flänsplattor. Flänsplattorna gör det möjligt att montera kablarna på ett flexibelt sätt. Kabelflänsskivan kan bearbetas uppströms, parallellt eller nedströms med själva monteringen av kapseln på en annan arbetsstation, vilket avsevärt minskar arbetsbelastningen i tillverkningsprocessen.

Fästskruvar av plast

Fästskruvar av plast

Särskilt i kopplingsskåp och industriella höljen finns ofta enheter som måste underhållas eller testas med jämna mellanrum. Hierfür eignen sich zum Verschluss

Flexibel användning av interiören tack vare olika fästningsdommar

Flexibel användning av det inre utrymmet tack vare olika monteringskupoler

Alla höljen i Perle-serien är utformade med en mängd olika monteringskupoler på höljet. Det stora antalet fästalternativ ger ett optimalt utnyttjande av det inre utrymmet. Monteringsplattor, monteringsskenor, enskilda brädor eller fästen kan monteras i olika lägen. De exakta måtten och avstånden för fästkupolerna finns i de enskilda databladen för produkterna.

Höljen av stålplåt, rostfritt stål och metall är ofta dyra att köpa och har en hög vikt. Detta leder ofta till extra kostnader för logistik, hantering och montering. I EMC-kritiska tillämpningar som vanligtvis är oumbärliga kan skåp av stålplåt i många fall undvaras.

ABS-lättviktarna i Fleet-kapslingsserien är särskilt övertygande här. ABS plasthöljen möjliggör en viktsbesparing på ca 50 % med jämförbar storlek på ett hölje av stålplåt.

En annan fördel med ABS plasthöljen är att de, till skillnad från metallhöljen, är motståndskraftiga mot korrosiva belastningar utan att det behövs någon ytterligare beläggning av höljeytan.

Fleet

Kontrollskåp av plast

High-Performance ABS-Schaltschrank für höchste Ansprüche

Monteringsplatta ingår i leveransen

Monteringsplatta ingår

Beroende på kapslingens storlek levereras lämplig monteringsplatta inklusive fästmaterial. Med hjälp av monteringsplattan kan armaturerna placeras flexibelt och monteras bekvämt.

Dubbelt jordat uttag för router, strömbrytare och liknande.

Dörrlås eller säkerhetslås

Varje Fleet Series-kapsling levereras som standard med ett dörrlås och tillhörande dubbelbitsnyckel i plast. Som tillval kan standardlåset bytas ut mot ett matchande säkerhetslås med handtag och två nycklar. Du hittar säkerhetslåset i tillbehören. Ersättningssatsen för säkerhetslås passar till alla kapslingar i Fleet-serien.

Grå dörr eller genomskinlig exponerad dörr

Grå dörr eller transparent visningsdörr

Alla storlekar av Fleet-kapslarna finns tillgängliga med antingen en grå dörr eller en genomskinlig dörr. Om tillämpningen kräver visuell inspektion av installerade komponenter i interiören (indikatorlampor, displayer etc.) kan detta genomföras med hjälp av den genomskinliga dörren.

Överlappande fogar för optimalt skydd

Överlappande fogar för optimalt skydd

Kapslarna i Fleet-serien är lämpliga för utomhusbruk utan begränsningar på grund av de material som används och konstruktionsegenskaperna. I konstruktionen har en extra fog införts som en anslutning till dörren, vilket avsevärt förbättrar skyddet mot vatteninträngning.

Kontrollskåp av rostfritt stål eller stålplåt

Treva

Växelskåp av stålplåt

Robust allroundmaskin med mångsidiga tillbehör

Monteringsplatta inkl. fästskruvar ingår i leveransen.

Monteringsplatta inkl. fästskruvar ingår

.
Treva-seriens massiva växelskåp i plåt uppfyller de högsta kraven i alla avseenden. BOXEXPERT levererar en monteringsplatta med tillhörande skruvar som standard för att säkerställa ett optimalt utnyttjande av det inre utrymmet. På så sätt kan inbyggda komponenter placeras flexibelt i höljet. Monteringsskenor med höjdjustering finns också som tillval.

Dörrgångjärn på båda sidor för maximal flexibilitet

Dörrgångjärn på båda sidor för maximal flexibilitet

För att kunna anpassa kapslingarna individuellt till kundens tillämpning och de lokala förhållandena på installationsplatsen har vi erbjudit alternativet med dörrhängning på båda sidor. Detta innebär att dörren kan hängas till vänster eller höger och användas på motsvarande sätt.

Kabelfläns med skummad tätning

Kabelfläns med skumtätning

Kabelflänsar är en del av stålplåtskåpen i Treva-serien och möjliggör flexibel montering av kablarna. Monteringsplattan levereras med en skummad tätning och tillhörande fästskruvar, vilket säkerställer att den definierade skyddsgraden uppfylls. Kabelflänsskivan kan bearbetas uppströms, parallellt eller nedströms med själva monteringen av kapseln på en annan arbetsstation, vilket avsevärt minskar arbetsbelastningen i tillverkningsprocessen.

Skummad dörrtätning för maximalt skydd

Dörrtätning med skumgummi för maximalt skydd

.
Treva-seriens höljen har en skyddsklass på IP66. Vi garanterar denna höga skyddsnivå mot fukt och damm med en skummad polyuretantätning. Den ligger mot höljet med optimalt kontakttryck. För ytterligare optimering har vi försett den med ytterligare en led på motsatt sida, vilket ytterligare förbättrar dessa egenskaper.

Standarddörrlås eller säkerhetslås

Standarddörrlås eller säkerhetslås

.
Varje skåp levereras som standard med ett dörrlås och tillhörande dubbelbitsnyckel i plast. Som tillval kan standardlåset bytas ut mot ett matchande säkerhetslås med handtag och två nycklar. Olika kodningar, lås i rostfritt stål, spolhuvudmanöverdon, triangulära lås och fyrkantiga lås finns också som tillval.

Inom mekanik eller särskilt inom automationsteknik förekommer ofta fenomenet att kretsar stör varandra. Motståndskraft mot sådana effekter kallas elektromagnetisk kompatibilitet (förkortat EMC). Det mest förnuftiga sättet att bekämpa elektromagnetisk störning är att använda skärmade kablar och leda störningsströmmarna genom kapslingsväggen. Detta är inte möjligt med ett styrskåp av plast. Som ett alternativ till Fleet- och Perle-plastkapslarna erbjuder BOXEXPERT därför kapslingar av rostfritt stål och stålplåt, t.ex. Treva-serien, som ger utmärkt EMC-skydd på grund av materialets ledningsförmåga. Lämpliga EMC-kabelgenomföringar ingår också i vår produktportfölj.

Våra elektriska kontrollskåp i en överblick

 • Temperaturbeständighet: -40°C till +80°C
 • Tillgängliga material: Ett rostfritt stål, stålplåt, polykarbonat, ABS-plast
 • Tillgängliga IP-skyddsklasser: IP65, IP66, IP67
 • Available impact resistance: IK08, IK09 och IK09
 • Tillgängliga färger: RAL 7035
 • Godkännanden: CE, UL, ROHS, REACH, Gost-R / UNE-EN62208
 • Brännbarhet: UL 94 HB och UL94 5VA

Tillbehör och anpassning

Förutom de olika kapslingsserierna erbjuder BOXEXPERT helhetslösningar, t.ex. förmonterade och maskinbearbetade kapslingar, kabelgenomföringar och kabelgenomföringar för olika användningsområden. Även när det gäller automationstillämpningar som KNX-system, eller när det gäller EMC-kritiska tillämpningar, ger vår utbildade och kunniga personal dig omfattande och kompetenta råd.