Ytmonterade kopplingslådor - Det är en barnlek att ansluta kablar i installationshöljen

När det gäller elinstallationer och kraftdistribution är fördelning eller klämning och förgrening av strömförande anslutningar med hjälp av kopplingslådor elementärt. Oavsett var och hur många kablar som måste klämmas fast och förgrenas gäller dock alltid några grundläggande krav för kabeldragning. Anslutningarna måste skyddas från miljöpåverkan som damm, vatten, mekanisk påverkan och tillträde för obehöriga – oavsett om kopplingsdosorna installeras i fuktrum, i känsliga industriområden eller i utomhusområden.

För att säkerställa detta skydd utan att kompromissa med lätt hantering och ytmonterad installation av våra kopplingslådor arbetar vi med smarta konstruktioner som stegnipplar, membraningångar och gångjärnsskruvar, tack vare vilka du valfritt kan omvandla det flexibla höljet till en dörr. Dessutom finns kopplingsdosorna i de olika IP-skyddsklasserna IP67, IP66, IP65 och IP55. De olika typerna av kabelgenomföringar gör det också möjligt att snabbt anpassa kopplingsdosan till ett brett utbud av kabeltvärsnitt utan att äventyra IP-skyddsklassen. Ett stort urval av tillbehör, t.ex. olika anslutningsterminaler, möjliggör också en snabb och snygg kabelanslutning inuti kopplingsdosorna. Olika förprägningar för kabelfördelningar, lysterminaler och anslutningsterminaler samt installationshöljen som kan fås med förmonterade anslutningsterminaler. I samråd med våra experter kan du få din beställning anpassad efter dina krav och konfigurera ett detaljerat urval av kapslingstyper, tillbehör och olika förborrade hål och förmonterade terminaler.

Kompakt och effektiv underfördelning med fördelningslådor enligt DIN VDE 0606-1

Inom industrin utgör fördelningslådor eller kopplingslådor därför det lilla och kompakta alternativet till våra uppsättningsmonterade och infällda fördelningslådor. Detta beror på att de stora kapslarna, som också måste ge utrymme för säkringar och strömbrytare, är för stora och ineffektiva över en viss nivå av underfördelning av ett fåtal kablar.

På många områden handlar kraftdistribution inte bara om användarvänlighet utan också om platsbesparande installationshöljen. Till exempel när individuella membrantangentbord, pumpkontroller eller nödstoppsbrytare, fotomkopplare, kretskort och kretskort måste kablas.

I en tillverkningsanläggning eller jämförbara områden är antalet möjliga anslutningspunkter och nödvändiga underfördelningar så stort att man vid en viss tidpunkt måste använda platsbesparande alternativ, t.ex. kopplingslådor. De gör det möjligt att skapa de olika lagligt föreskrivna kopplingarna och installera dem i enlighet med DIN VDE 0606-1-standarden.

Konstruktion och leveransomfattning av våra installationshus

INSTALLATIONSHÖLJE

Kabelsamlingslådor är en viktig komponent i elektriska installationer. De är ett av de viktigaste verktygen för en elinstallatör, eftersom de ger ett säkert skydd för kabeldistributionen mot kontakt och yttre miljöpåverkan. Det är av central betydelse att minska ledningstiden och möjliggöra en i stort sett verktygslös montering av kablarna. Om möjligt bör man undvika att bearbeta höljet under installationsprocessen. BOXEXPERT:s installationshöljen optimerar monteringsprocessen och kännetecknas av hög användarvänlighet. Utbudet av installationshöljen omfattar många olika storlekar, även för något mer komplexa enheter som ska installeras. Olika monteringsoptimerade kabelgenomföringsalternativ är också tillgängliga här.

 • Skyddsklass IP 66
 • Metriska prefix
 • Integrerade terminaler
 • Tätningsmembran
 • Förenklad installation
 • Olika fästkupoler
 • Skyddsklass IP 65
 • UV-beständig
 • Grått eller genomskinligt lock
 • Injicerade membranbussningar
 • Högt eller platt lock
 • Lock med snäpp eller skruv
 • Skyddsklass IP 55
 • UV-beständig
 • Skruvar för det gångjärnsförsedda locket
 • Stegnippel
 • Upp till 460 mm hög
 • Diverse tillbehör
 • Skyddsklass upp till IP 65
 • Slagtålighet upp till IK 08
 • Lock med snäpp eller skruv
 • UV-beständig
 • Stegnippel
 • Olika storlekar

För värdefulla installationshöljen som våra kopplingslådor är det först och främst viktigt att dessa inte behöver borras vid behov, men ändå kan anpassas individuellt till olika kabeltvärsnitt på plats. Att borra kabelgenomföringar innebär alltid en risk för att IP-skyddsklassen försämras och att kapslarna inte längre är vatten- eller dammtäta, till exempel. Det är här som stegnipplar och membranintag är en lösning. De gör det enkelt att anpassa öppningarna till olika tvärsnitt och ändå innesluta kablarna i anslutningen enligt den angivna IP-skyddsklassen. De förseglade membranen som ingår i leveransen kan också användas som ett alternativ till kabelgenomföringar om kablarna inte längre utsätts för någon rörelse eller dragbelastning efter att ha klämts fast i kopplingsdosan.

<Förborrade hål i botten av höljet gör det möjligt att fästa olika komponenter utan att påverka skyddsnivån. På detta sätt kan kabelfördelare, lysterminaler eller till och med elektroniska komponenter integreras. Där konventionella installationshöljen når sina gränser erbjuder vissa av våra serier fortfarande utrymme.

Till exempel erbjuder Hanse-SNL-serien inte bara möjligheten att förgrena olika kablar, utan kan också tillhandahålla elektroniska komponenter, t.ex. en strömbrytare. Tack vare olika fixeringsdomar och monteringshål kan monteringsplattor, monteringsskenor eller enskilda brädor eller fästen fästas i olika lägen. De exakta måtten och specifikationerna för monteringshålen finns i det separata databladet för produkten. När elektroniska komponenter installeras i en kopplingsdosa kan det också vara nödvändigt att komma åt insidan ofta än med andra kopplingsdoser, även efter installationen. För detta ändamål ingår i SNL-seriens leveransomfattning hängeskruvar för att fästa höljet, vars mellansteg, när de lossas, ger möjlighet att använda höljet som en dörr.

INSTALLATIONSGEHÄUSE HANSE-SNL

JÄTTEN BLAND INSTALLATIONSHUSEN

Robust allroundmaskin med mångsidiga tillbehör

Nippel

De integrerade PVC-stegnipplarna gör det möjligt att snabbt föra in kablar för olika kabeltvärsnitt. Materialet i stegnippeln omsluter kabelmanteln och förhindrar en negativ påverkan på skyddsklassen.

Gångjärnsskruvar

Hanse-SNL-kapslarna kännetecknas av gångjärnsskruvar som lockfäste.

Ett mellansteg när du lossar skruvarna på locket ger möjlighet att använda locket som en dörr. Detta bör göra det mycket lättare att arbeta med kopplingarna på insidan.

Förmonterade anslutningsterminaler är tillgängliga som tillval. Dessa ger användaren möjlighet att utföra ledningar utan att förlora tid. De valfria anslutningskanalerna i Hanse-KPL-serien är 5-poliga och varierar, beroende på kapslingens storlek, från ett kabeltäcke på ca 2. 5mm² (20A, 400VAC, 3-fas) för det minsta höljet (BXPKABS888853-H02), upp till ett tvärsnitt på ca. 25mm² (80A, 400VAC, 3-fas) för det största höljet i serien (BXPKABS16020098-H02), samt tvärsnitt större än 35mm² vid 250VAC (enfas).

Hanse-KPL

Kopplingslåda

Aufputz-Lösung in modernem Design

Hölje valfritt med terminaler

Höljen kan valfritt ha terminaler

Installationshöljen i Hanse-serien kan som tillval fås med klämmor. Målet är att uppnå bästa möjliga användarvänlighet och därmed också möjligheten att spara tid och pengar vid installationen. Beroende på kapslingens storlek erbjuder vi 5-poliga terminaler från 2,5 mm2till 35 mm2 (20A/AC400V till 100A/AC250V).

Grommets och skydd

Grommets och skydd

Två olika typer av gummiband ingår i leveransen av Hanse installationshöljen. Vid yt- eller väggmontering måste kapslingarna fästas genom den bakre väggen. I det här fallet tillhandahåller vi lock för fästhålen. För att underlätta kabelgenomföringen har vi försett kapslingarna med förstämplingar på många ställen. För dessa förprägningar erbjuder vi 4 membranskydd genom vilka en kabelgenomföring kan göras mycket enkelt.

Metrisk förstampning för flexibel kabelgenomföring

Metrisk förstampning för flexibel kabelgenomföring

.
Varje installationshölje i Hanse-serien är tillverkat med olika metriska. Vi vill erbjuda våra kunder en så flexibel kabeldragning som möjligt, förutom enkla monteringsalternativ. Lämpliga kabelgenomföringar och kabelgenomföringar finns i våra tillbehör. 4 membranposter ingår i leveransen.

Olika fästalternativ på basplattan

Flera monteringsalternativ på basplattan

Alla höljen i Hanse-serien är utrustade med en mängd olika monteringskupoler och monteringshål på höljet. Det stora antalet fästalternativ ger ett optimalt utnyttjande av det inre utrymmet. Monteringsplattor, monteringsskenor, enskilda plattor eller fästen kan monteras i olika lägen. De exakta måtten och avstånden för monteringskuporna finns i de enskilda produktdatabladen.

Den här serien har också metriska förstansade hål för kabelgenomföring, istället för stegnipplar eller membrangenomföringar. De förstansade hålen kan öppnas genom ett lätt tryck med en skruvmejsel, vilket eliminerar behovet av att borra i höljet. Fördelen är att installatören inte behöver några ytterligare verktyg för att utföra ledningarna. Därefter kan de fyra membranintag (även kallade genomföringar) som ingår i leveransen användas för enkel kabelgenomföring. Ofta monteras kopplingsdosor också som väggmontage. För detta ändamål ingår täckningslock för de nödvändiga fästhålen i leveransen.

Hanse-MBR-serien har membranposter som garanterar en särskilt hög IP-skyddsklass och är därför lämpliga även för fuktiga utrymmen eller utomhusmontage. Membranen av syntetiskt gummi består av en tvåkomponentsteknik och är fast ansluten till installationshuset, som är tillverkat genom samsprutning. På detta sätt kan man kombinera de olika fördelarna med temperaturbeständig och flamskyddad ABS-plast och tätningsförmågan hos syntetiskt gummi. Beroende på utformningen kan kopplingsdosorna i MBR-serien garantera en skyddsnivå på upp till IP67 enligt DIN EN 60529/DIN 40050.

HANSE-MBR

SNABB INSTALLATION MED HJÄLP AV ETT MEMBRAN

Robust allroundmaskin med mångsidiga tillbehör

Flexibelt hölje

Kapslingsluckorna i Hanse-MBR-serien finns i olika utföranden. Höljen finns med tryck- eller snäpplås, genomskinliga eller gråa, höga eller platta lock.

Insättning av membran

Hanse-MBR-serien har membraninlägg av syntetiskt gummi. Dessa har kopplats samman med plasthöljet med hjälp av samsprutningsgjutning. Som ett resultat av detta har kapslingsserien en utmärkt skyddsklass på upp till IP67 trots kabelgenomföringen.

membranintagen möjliggör okomplicerad insättning av kablarna utan verktyg. Hanse-MBR-serien erbjuder olika versioner av kopplingslådor. De små installationshusen har ett lock med snäpplås. Här kan locket stängas genom ett lätt tryck. Detta förenklar installationen av höljet ytterligare.

Tillbehör och anpassning

Förutom de olika kapslingsserierna erbjuder BOXEXPERT helhetslösningar, t.ex. förmonterade och maskinbearbetade kapslingar, kabelgenomföringar och kabelgenomföringar för olika användningsområden. Även när det gäller automationstillämpningar som KNX-system, eller när det gäller EMC-kritiska tillämpningar, ger vår utbildade och kunniga personal dig omfattande och kompetenta råd.

IP-skyddsklasser för våra kopplingslådor

  • IP55– Fullständigt skydd mot kontakt, skydd mot dammavlagringar inuti och vattenstrålar (från alla håll)
  • IP65– Fullständigt beröringsskydd och skydd mot damm och vattenstrålar (från alla håll)
  • IP66– Fullständigt skydd mot kontakt och förhindrar att damm och starka vattenstrålar tränger in (från alla håll)
  • IP67 – fullständigt skydd mot beröring och skyddad mot inträngning av damm och inträngning av vatten vid tillfällig nedsänkning. Uttrycket “tillfällig nedsänkning” innebär 30 minuter i vatten på 1 meters djup

Särskilt slagtålig och temperaturbeständig.

Våra kopplingsdosor uppfyller inte bara sitt syfte, utan är också särskilt smart utformade och effektiva när det gäller installation och kabeldragning. Men inte bara det. En särskilt hög slagtålighet och låg temperaturkänslighet gör det också möjligt att använda dem i fuktiga rum eller områden med risk för översvämning, men också installation på brännbara material eller i brandfarliga arbetsområden.

Brandrisker är lokaler som är utsatta för möjliga brandrisker, oavsett om de är inomhus eller utomhus. Denna fara föreligger t.ex. om kontakt mellan lättantändliga material, t.ex. vätskor, gaser eller andra ämnen, och elektrisk utrustning är potentiellt möjlig och i allmänhet inte kan uteslutas. Brandfarliga och lättantändliga material som papper, trä och textilier samt lack och träull utgör också en brandrisk. Här är det viktigt med kopplingslådor av halogenfri ABS-plast, med membranintag av gummi och hög temperaturbeständighet. brännbarheten bör vara 650°C enligt. DIN EN 60695-2-11 beprövad, till exempel med våra installationshöljen Hanse-MBR.

  • Stötmotstånd: IK06 och IK07
  • Temperaturområden: -25°C till +70°C
  • Godkännanden: CE, ROHS, REACH
  • Brännbarhet: 650°C enligt DIN EN 60695-2-11, UL 94 HB
  • Material: ABS-plast, halogenfri och UV-beständig, skruvar av polyamid, membran av gummi och stegnippel av PVC
Verschiedene Dienstleistungen die wir an unseren Gehäusen vornehmen.

Wir gestalten Ihr Gehäuse individuell.

Für alle Produkte bieten wir Ihnen umfangreiche Individualisierungen und fertigen die Produkte passgenau auf Ihre Anforderungen und 100% kompatibel für Ihr Projekt.

Praxisbezogene Gehäuselösungen für Ihre Anwendung

Die verschiedenen Gehäuseserien von BOXEXPERT sind optimiert für die unterschiedlichsten Einsatzgebiete. Wir unterstützen unsere Kunden für maßgeschneiderte Lösungen.
Anwendungsbereiche für die Gehäusetechnik von Boxexpert

VÄGEN TILL DET INDIVIDUELLA BOENDET

01.

Välj bostäder

Välj rätt kapsling för ditt projekt från vårt sortiment.

02.

INDIVIDUELL UTFORMNING

Vi erbjuder ett stort antal alternativ för att anpassa kapslingarna.

03.

VÄLJA TILLBEHÖR

Välj rätt tillbehör för ditt hölje från vårt mångsidiga sortiment.

04.

LÄMNA IN EN BEGÄRAN

Gör en specifik förfrågan enkelt via vårt förfrågningsformulär. Vi förbereder omedelbart ett lämpligt erbjudande för dig.

Vad man bör tänka på och planera för innan man köper kopplingslådor.

  • IP-skyddsklass – IP-skyddsklassen måste matcha tillämpningsområdet. Vattenskydd spelar ofta en stor roll, eftersom det finns kopplingslådor som är skyddade mot vattenstrålar (IP55),mot starka vattenstrålar (IP65/66)eller till och med mot tillfällig nedsänkning (IP67). Det är sant att alla kopplingsdosor med dessa skyddsklasser är lämpliga för normal installation i fuktiga rum eller utomhus. Men ibland måste man titta närmare på detta, eftersom en IP67 i särskilt vattenutsatta miljöer kan ge ett tillförlitligt skydd, men en IP65 eller IP55 kanske inte längre gör det. Å andra sidan erbjuder alla våra installationshöljen fullständigt skydd mot kontakt och damminträngning
  • Hur många kablar och installationer? – du bör också tänka på detta i förväg. Kopplingslådorna finns i olika storlekar, så att de delvis bara lämpar sig för underfördelning av några få kablar, t.ex. för en enda membrantangentbordsknapp eller ett fåtal strömbrytare. Större höljen däremot, t.ex. för kraftdistribution för nätverk eller nätverkskablar, kan dessutom vara utrustade med elektroniska komponenter, t.ex. en strömbrytare. Du bör också överväga om du behöver förmonterade anslutningsterminaler och vilka tillbehör som behövs för kabelanslutningen

.

 • Kabelomkrets/kabelgenomföring – Hålen för kabelgenomföring måste anpassas till kablarnas storlek eller diameter. Som tillval kan du få kapslingar från oss som är lämpliga för kabeltvärsnitt från 2,5mm² till 35mm². Grommets, skydd för borrhål och speciella typer av kabelgenomföringar stöder IP-skyddsklassen. Endast om kabeln täpper igen hålet helt och hållet, upprätthålls skyddet mot fukt och främmande kroppar enligt den angivna IP-skyddsklassen. Planera därför i förväg hur stort utrymmet ska vara. Kopplingslådor med självtätande membranintag säkerställer att tätningen bibehålls även om en kabel är lite för liten. Stegnipplar kan däremot anpassas till olika kabelstorlekar genom att klippas av. Metrisk förstämpling ger något mindre flexibilitet som kabelgenomföring, men de genomföringar som ingår i leveransen kan avhjälpa detta. Med den här typen av installationshölje bör du dock noga överväga vilka kabeltvärsnitt du vill klämma fast. På insidan av kopplingslådorna finns information om tvärsnitt, antal terminaler, membrandiameter och ledare.
 • Hur ofta måste du göra om inredningen? – Många kopplingslådor förblir oöppnade efter den första installationen. Men det finns också användningsområden, t.ex. vid underdistribution av nätverk, t.ex. i serverrum, där man efter den första installationen fortfarande måste kunna komma åt inredningen oftare eller åtminstone kontrollera signallampor (t.ex. på en switch) med en snabb blick. Beslutet om huruvida ett husskydd , eventuellt i en siktsskyddad eller transparent version, ska väljas och hur det ska skruvas beror på dessa omständigheter. Gångjärnsskruvar gör det till exempel möjligt att omvandla ett kapslingslock till en gångjärnsdörr, vilket ger snabbare tillgång till insidan. Ett genomskinligt lock gör det möjligt att snabbt läsa av värden eller kontrollera signallampor för elektroniska komponenter i kopplingslådan.